บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ DEPA กับ PKCD

           พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าภายในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เต็มรูปแบบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนำโดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร, นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช  กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ เวที BigBang Stage งาน Digital Thailand Bigbang 2017

PKCD บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท Thai Smart Card

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทาง บริษัท Thai Smart Card เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ในการเริ่มต้นและสนับสนุน cashless society ณ บูธ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ในงาน digital Thailand bigbang 2017

บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองฯ ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีท่านประจิน

รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ PKCD บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมด้วย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร, นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช กรรมการบริหาร, นายวัชร จารุอริยานนท์ กรรมการบริหาร, นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการบริหาร, ดร.เผด็จ จินดา กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ให้การต้อนรับรวมถึงรับฟังความคืบหน้าในการพัฒนาเมืองภูเก็ต ของ (PKCD) ในการคับเคลื่อนภูเก็ตตามนโยบาย Thailand 4.0 ณ งาน Digital Thailand Bigbang 2017 ที่ได้กำหนดจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 21-24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

วิกรม กรมประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมชมบูธ PKCD 

          วันที่ 21 กันยายน 2560 นายวิกรม กรมประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมชมบูธ  PKCD โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนแนวความคิด และ ทัศนคติ ที่เป็นประโยชน์และช่วงส่งเสริมและพัฒนาเมืองภูเก็ตต่อไป ณ งาน Digital Thailand Bigbang 2017 เมื่อที่ผ่านมา

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด…เข้ารับฟังความคืบหน้าการพัฒนาโครงการกลุ่ม PKCD 

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธและรับฟังความคิดเห็น โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม คณะกรรมการบริหาร จากบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้นำเสนอแผนการพัฒนาเมืองภูเก็ต และ อัพเดทความคืบหน้าการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ และในอนาคต ณ งาน Digital Thailand Bigbang 2017