ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจทุกวัน ณ สำนักงานททท.ภูเก็ต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต / ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต/ ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต / การกีฬาแห่งประเทศไทย / กรมพลศึกษา และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต ร่วมกันจัดทำตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจให้ผู้ประสบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจทุกวัน ณ สำนักงานททท. ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่ 19 พ.ค.63

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในโครงการ ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 25 พ.ค.63 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.) และนายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝอต.ทภก.) รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

วันที่ 22 พ.ค.63 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) รับมอบเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ หน้าสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 226 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 210 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 12 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง   สะสมทั้งหมด 6,766 ราย (รายใหม่ 26 ราย)

Read more

พบเคสวางยาเบื่อและทำร้ายสุนัข ซอยด๊อกพร้อมตามตัวผู้กระทำผิด

  มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับรายงานเหตุสุนัขถูกวางยาเบื่อในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ตสองกรณีในช่วงเวลาและที่ก่อเหตุบริเวณใกล้กันโดยคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกฏหมาย ซึ่งการทำร้ายสุนัขและแมวให้บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต กักขัง ไม่ดูแลสวัสดิภาพหรือเลี้ยงแล้วทิ้งล้วนผิดกฏหมาย “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗” และต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเหตุการณ์แรก มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งเหตุพบซากสุนัขมีเชือกผูกที่ขาไว้กับหลัก ซึ่งเสียชีวิตหลายวันแล้วโดยบริเวณใกล้ ๆ กันพบยาเบื่อหนู เป็นพฤติกรรมจงใจที่จะวางยาพิษให้สุนัขกินและไม่ให้วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ซึ่งเจ้าของสุนัขได้ให้ข้อมูลว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สุนัขของเขาถูกวางยา

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต รับมอบสิ่งของ เพื่อใช้ในโครงการ ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน

วันที่ 22 พ.ค.63 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รภก.ปร.) รับมอบสิ่งของจากนายวรวิทย์ สีสาคูคาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลไม้ขาว เพื่อใช้ในโครงการ “ตู้ปันสุขท่าอากาศยานภูเก็ต หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน”

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

วันที่ 21 พ.ค.63 ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต (สฟค.ฝบร.ทภก.) ดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง, สถานีไฟฟ้าย่อย, ระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสาร, ระบบสะพานเทียบอากาศยาน, ระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน

Read more

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานทำความสะอาด และตรวจสอบซ่อมบำรุง Snake Line

วันที่ 22 พ.ค.63 ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (สบท.ฝทอ.ทภก.) จัดพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรถเข็นดำเนินการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร, ตรวจสอบซ่อมบำรุง Snake Line, ทำความสะอาดห้องน้ำ,

Read more