ประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางดำเนินงาน “SME Coaching Online 2021”ภายใต้โครงการ Train the Coach ปี 2564

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา  ที่โรงแรมดารา ภูเก็ต นายวีระพงศ์ มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ดำเนินโครงการ “Train the Coach :  Accelerator 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ชด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เข้าไปช่วย SMEให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้

Read more

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีท้องถิ่น พลิกโผ เก้าอี้นายกฯ…หลุดถูกโค่นหลายเขต ว่าที่นายกฯหน้าใหม่เดินหน้านั่งแท่นแทนคนเก่า

จากการประกาศผลการนับคะแนน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 12 เขตเลือกตั้ง ที่ได้มีการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ  โดยข้อมูล ณ. วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ซึ่งจะมีท่านใดที่ได้ไปต่อและสามารถเข้ามานั่งครองเก้าอี้นายกฯเอาไว้ได้แบบเหนียวแน่น  หรือจะมีท่านใดที่ถูกโค่นล้มหลุดพ้นจากเก้าอี้นายกบ้าง งานนี้บอกได้คำเดียวว่าเสียการทรงตัวกันเลยทีเดียวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้   

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดสวนสาธารณะ ชุมชนหาดกะตะ บริเวณโรงแรมคลับเมดภูเก็ต ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดก้างปลา 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอานุภาพ  เวชวนิชสนอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนิพนธ์  บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางจริยา  เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 (ประธานคณะกรรมการด้านการศึกษาฯ) นายศุภชาติ  กิจดำเนิน สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 2  นางสาวรมย์ชลี  แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้เรียบ

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ พร้อมประชุมหารือแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน Phuket Night Run เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Phuket the Sport Island โดยการแข่งขันกีฬา ไม่จำเป็นต้องมีสนามแข่งขัน จึงกำหนดจัดกิจกรรม Phuket Night Run 

Read more

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือมาตรการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางมาตรการเตรียมการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน หนุนกิจกรรม “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม PAA Treasure Hunt  “เหวนรอบเกาะ เลาะรอบหาด” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเปิดการเรียนรู้การท่องเที่ยวแนวใหม่เน้นการท่องเที่ยววิถีชุมชน

Read more

อบจ.ภูเก็ต พร้อม!! จับมือภาคีเครือข่ายจัดบริการ ด้านสุขภาพเพื่อประชาชน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดบริการด้านสุขภาพ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต

Read more