“พาณิภัค” จารึกประวัติศาสตร์ คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์

“พาณิภัค” จารึกประวัติศาสตร์ คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์              “พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” นักเทควันโดสาวไทย สร้างประวัติศาสตร์ คว้าเหรียญทอ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564             เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวล…

Read more

คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายเรวั…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา …

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ขับเคลื่อน Phuket Sandbox

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ขับเคลื่อน Phuket Sandbox             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบ…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดภูเก็ต (SHA Plus)

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดภูเก็ต (SHA Plus)               เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. น…

Read more

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Phuket Sandbox

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Phuket Sandbox             เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบร…

Read more

อบจ.ภูเก็ต มีมติเห็นชอบ สมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบจ.ภูเก็ต มีมติเห็นชอบ สมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ               เมื่อวันที่ 1…

Read more

ภูเก็ต​ ยกระดับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต​มีผลบังคับใช้​ วันที่ 25 กรกฎาคม -2 สิงหาคมนี้ กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด ต้องแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนครบโดส และผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ มาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ภูเก็ต​ ยกระดับมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต​มีผลบังคับใช้​ วันที่ 25 กรกฎาคม -2 สิงหาคมนี้ กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด ต้องแส…

Read more