อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมศาลเจ้าบางเหนียวต่าวบู้เก้ง เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี 2564

              เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์  สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และ นายมานพ ลีลาสุธานนท์ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมศาลเจ้าบางเหนียวต่าวบู้เก้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เนื่องในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 โดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้า พร้อมพบปะคณะกรรมการศาลเจ้า รวมถึงให้กำลังใจคณะพ่อครัวแม่ครัวของศาลเจ้า และร่วมมอบน้ำเสริมภูมิโฮมีโอพาธีย์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับทางศาลเจ้าด้วย เพราะคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ตระหนักเสมอว่า “การป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา”

 

#อบจ.ภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีกินผัก 2564

#อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน