อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ่งฟ้าเกมส์”

 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ่งฟ้าเกมส์”

                เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ่งฟ้าเกมส์” โดย นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายคำนึง สิงห์เอี่ยม ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต สมาชิกชมรมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

            กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ่งฟ้าเกมส์” ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่ มีการแข่งขันทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ แบดมินตัน เปตอง ลีลาศ วู้ดบอล หมากรุกไทย ตะกร้อวงเตะทน/เซปักตะกร้อ และการประกวดแอโรบิกแม่ไม้มวยไทย ซึ่งการคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันฯ ให้แล้วเสร็จและพร้อมส่งเอกสารให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2565

            สำหรับการจัดแข่งขันฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีสุขภาวะและสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ