ลั่นฆ้องงานประชุมรัฐมนตรี SME APEC ครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนา MSME สู่ความยั่งยืน

ลั่นฆ้องงานประชุมรัฐมนตรี SME APEC ครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนา MSME สู่ความยั่งยืน                   การประชุมรัฐมนตรี SME APEC ครั้งที่ 28 เริ่มข…

Read more

ภูเก็ตพัฒนาเมือง เปิดบ้านต้อนรับ 500 Startups บริษัทลงทุนสตาร์ทอัพชื่อดังระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา

นายนิพนธ์ เอกวานิช (CEO) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 500 Startups บริษัทชั้นนำด้านการลงทุนใน startups จาก silicon valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Christine Tsai (CEO) 500 Startups, Khailee Ng (Managing Partner, South East Asia), Bedy Yang (Managing Partner, Global) และนักลงทุนจากหลายประเทศ อาทิ ตุรกี, บราซิล, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม รวมถึง ตัวแทนจากประเทศไทย จาก 500 TukTuks ร่วมชมการดำเนินงานของภูเก็ตพัฒนาเมืองและบริษัทในเครือ และพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมอัพเดทเทรนด์สตาร์ทอัพโลก

Read more

คะแนนเลือกตั้ง 2562 จ.ภูเก็ต เขต 1 และเขต 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เผย คะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดภูเก็ต มีผู้มาใช้สิทธิรวมร้อยละ 71.70

Read more

ภูเก็ตขอปกครองแบบพิเศษ รมว.ท่องเที่ยวเบรคหัวทิ่ม

นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือภาคเอกชน จ.ภูเก็ต และอันดามัน เรื่องเสนอปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีตประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส.ภูเก็ต นายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป นายสรายุทธ์ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ DEPA กับ PKCD

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าภายในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติทางด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เต็มรูปแบบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Read more

ทน.ภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่๒)

นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่๒) ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายวิสุทธิ์ พรหมทอง รองประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต ฯลฯ

Read more

ไขคำตอบ คนเจนวาย รังเกียจงานออฟฟิศจริงหรือ? แนวโน้มอาชีพคนกลุ่มนี้คืออะไร?

  “เจนวาย” คำนี้ มาจากวิชาประชากรศาสตร์ ซึ่งอยู่ในสาขาของวิชาสังคมศาสตร์ โดยคนในกลุ่มนี้ เกิดระหว่าง พ.ศ.2523-2543 และเติบโตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้ว
 
          ปัจจุบัน หลายคนพูดถึง คนในกลุ่มเจนวาย ว่าเป็นกลุ่มคนที่รักอิสระเสรี ปรารถนาธุรกิจส่วนตัว ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร นับเป็นข้อสังเกตที่เป็นการพูดต่อๆกัน
 
          ประเด็นดังกล่าว “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ได้สัมภาษณ์พูดคุยกับ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการบริษัทอินทัชโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารการจัดการองค์กรขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน เปิดเผยว่า

Read more

   บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง เข้าพบรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1 ขอให้ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาเมือง ได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 60 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมกะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา โดยนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) พร้อมด้วยนายมนต์ทวี หงษ์หยกกรรมการบริหาร เข้าพบนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 เพื่อนำเสนอแนวคิดในการก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมขอให้ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาเมือง ซึ่งขณะนี้ได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Read more

PCIT PKRU ผนึกกำลัง 5 ประเทศอาเซียน ขานรับแนวคิดท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT) ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT ตลอดจน ตัวแทนจากแวดวงการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและจาก 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย และลาว

Read more