ภูเก็ต​ปรับตัวรับสถานการณ์​โควิด​19​ พร้อมจับมือกับประเทศ​ รัสเซีย อินเดีย มาเลเซีย​ เพื่อเจรจา​การค้า​ธุรกิจ Online Business Matching Andaman Bazaar (Phuket Meet and Match 2021) คาดว่ามูลค่าทางการค้าไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท

ภูเก็ต​ปรับตัวรับสถานการณ์​โควิด​19​ พร้อมจับมือกับประเทศ​ รัสเซีย อินเดีย มาเลเซีย​

เพื่อเจรจา​การค้า​ธุรกิจ Online Business Matching Andaman Bazaar (Phuket Meet and Match 2021)

คาดว่ามูลค่าทางการค้าไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท


                 วันที่ 23พ.ย.64 เวลา​ 08.30​ น.​ ที่ผ่านมา ณ​ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ​Andaman Bazaar Online Business Matching (Phuket Meet and Match 2021) ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้าหมอนยางพารา ไม้ยางพารา​ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและความงามเกี่ยวเนื่องภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นอกจากนี้​ ยังมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบซูมประกอบด้วย นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ร่วมในครั้งนี้

                 นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าในต่างประเทศ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ณ กรุงมอสโก สาธารณรัฐอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี เมืองมุมไบ และ เมืองเจนไน และ ประเทศมาเลเซีย ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ จัดทำโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Online Business Matching เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าในการขยายตลาดและเป็นการส่งเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

                  สำหรับ​ การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Andaman Bazaar Online Business Matching (PhuketMeet and Match 2021) จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ มี ผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตที่มีศักยภาพในการส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ราย ผู้ประกอบการนำเข้า จำนวน 16 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ สหพันธรัฐรัสเซีย 2 ราย ผู้ประกอบการสาธารณรัฐอินเดีย 12 ราย และ ผู้ประกอบการประเทศมาเลเซีย 2 ราย มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ 32 คู่เจรจา คาดว่า จะเกิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจ ประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสินค้ายางพารา จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท วงษ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท ขวัญอันดามันลาเท็กซ์ จำกัด บริษัท จูน ลาเท็กซ์ จำกัด และบริษัทฉลองลาเท็กซ์ จำกัด ส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยนเทรล จำกัด โรงแรมดูสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง และชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า รวมทั้ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)

                ส่วนการจัดงานระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.64 โดยในวันที่ 23 พ.ย.64 เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ สหพันธรัฐรัสเซีย จำนวน 2 ราย โดยจับคู่จรจาสินค้าหมอนยางพาราและที่นอนยางพารา 7 คู่เจรจา ส่วนวันที่ 24 พ.ย.64 มีการจับคู่เจรจาธุรกิจ 2 ประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการสาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 12 ราย จับคู่เจรจาสินค้ายางธรรมชาติ 3 คู่เจรจา จับคู่เจรจาธุรกิจท่องเที่ยว 19 คู่เจรจา และผู้ประกอบการนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความเจรจาธุรกิจเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย จับคู่เจรจาสินค้าหมอนยางพาราและที่นอนยางพาราเจรจาและยางธรรมชาติ 1 คู่เจรจา ซึ่งการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ในวันนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา และสินค้าอัตลักษณ์ที่เข้าร่วมโครงการให้ทุกท่านได้เยี่ยมชม เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นของจังหวัดภูเก็ตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไป

                   ทางด้าน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา​ พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว เมื่อท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทำให้เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตถดถอย การเดินทางติดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศยังคงมีอุปสรรคและมีเงื่อนไขต่างๆ การประกอบธุรกิจจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาในรูปแบบออนไลน์และผ่านช่องทางE-Commerce และการเจรจาธุรกิจการค้าในรูปแบบ online business matching มากขึ้น เพื่อลดการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                  ทั้งนี้​ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการตามแผนโครงการ “แซนด์บ็อกซ์” หรือ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้​ โดยไม่ต้องกักตัวและตามนโยบายเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่​วันที่ 1 พ.ย.64 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 30 ซึ่งหมายถึงทุกภาคส่วนธุรกิจและประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึง​เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง​